KRUMLOVSKÉ KROUŽKOBRANÍ 

Akce probíhá pod záštitou Starosty města Český Krumlov Alexandra Nográdyho

Termín: Česky Krumlov  4. září v 15:00 - 18:00 - 2024

Místo konání: Městský park

 V případě velmi nepříznivého počasí Sportovní hala ( pokud by toto mělo nastat zveřejníme zde) 


Program pro letošní rok 2023 Zahájení programu  v 15:00

programem Vás provedou Mirka Benešová a Veronika Houdová

Ukázky: 15:00 – 17:00


Kroužkovaná hra 15:00 - 17:00 

Pro všechny, kdo splní 10 úkolů a nasbírají za jejich splnění body, jsou připraveny dárečky. 

Na závěr programu je možné dát kartičky ke slosování a soutěžit o další ceny.


Uvidíte:

Volejbalový sportovní klub ČK, SK Badminton ČK ,SK Karate Klub ČK, Karate panthers Český Krumlov,
FK Slavoj Český Krumlov z.s, Monkey Krumlis, Rybářské kroužky, Atletický kroužek kempu vítězů, Jezdecký kroužek Stáj Pohoda

Homemade catering: 15:00 – 18:00

(nebo dokud se nesní) 

Někteří vystavovatelé a také rodiče přispěli k akci svým doma připraveným výtvorem.


Slosování karet z KROUŽKOVANÉ HRY 17:30zpráva z akce 2022 
Akce probíhá pod záštitou Starosty města Český Krumlov Alexandra Nográdyho


Termín: Neděle 4. září v 15:00 - 18:00


Cíl: prezentace všech volno časových aktivit ve městě pro děti i dospělé. 

Znovu nastartování všech aktivit pro děti. 


Cílová skupina:  Rodiče dětí z Krumlova a okolí dospělí, kteří chtějí být aktivní.


Program :  

prezentace jednotlivých klubů, ukázky tréninků, výroby, vystoupení a další. 

Kroužkovaná hra -  jednotlivý prezentéři volnočasových aktivit si připraví úkol na téma jejich kroužku a děti si budou plnit úkoly a dostávat razítka do kartičky, pokud splní dostatečný počet úkolů na konci dostanou odměnu.  

Akce má ráz dětského zábavného odpoledne.


Místo konání:

Městský park - mokrá varianta sportovní hala


Vstup zdarma 


Pořadatel: “Děti fitness aneb sportem proti drogám”